11 de novembro de 2010

Homeschooling na GalizaA día de hoxe 19 familias forman parte de Educar na Casa


Volto subir esta mensaxe para engadir vínculos, os últimos engadidos son:

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** * *** *** *** *** 

TC y monopolio educativo (ABC.es Galicia, 25 de decembro de 2010)
Familias gallegas que dan clase a sus hijos en casa continuarán haciéndolo (La Voz de Galicia, 26 de decembro de 2
010)

  *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

  Apoyo a homeschoolers gallegos
  (Grupo en Facebook que xorde a raiz do anteproxecto de Lei de apoio á familia e á convivencia de Galicia)

   Educar en familia non é desamparo. Apoio ás familias galegas
  (Grupo en Facebook que xorde a raiz da aprobación o 18-3-11 da Lei de apoio á familia e á convivencia de Galicia)

  *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  Prensa:

  *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  Máis información na rede:

  *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  Xuntanzas e outros actos conxuntos:  *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  Blogues de familias: