30 de junho de 2009

Non hai pior cego que o que non quere mirar