3 de agosto de 2008

Matemáticas: introducción ás regletas

As regletas son un material matemático manipulativo que se emprega para iniciar ós nenos nas actividades de cálculo, con elas aprenden a descomposición dos números, a estabelecer equivalencias, facer sumas e restas de forma manipulativa,...

As que se soen empregar son as regletas Cuisenaire (que se mercan nas librarías e que seguro que moitos coñecedes dos vosos anos de infancia) pero cando os nenos son moi pequenos podemos comezar a xogar cunhas feitas a medida e deixalos que fagan xogo libre.

Eiquí vese como xorde a ordenación formando escaleiras.
Ligazóns interesantes:
- "Regletas Cuissenaire en Infantil de 5 años" (con máis ideas de actividades).
- Números de Colores. Una versión digital de las Regletas Cuisenaire.