5 de agosto de 2008

A lingua dos nosos nenos

Aparecido no semanario A Nosa Terra no ano 1999