21 de março de 2011

Se aprueba la "Lei de apoio á Familia e á Convivencia de Galicia"

El pasado viernes 18 de marzo, la Xunta de Galicia aprobó la Lei de apoio á familia e á convivencia de Galicia (Ley de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia).

"Esta lei ten por obxecto establecer o marco xurídico xeral das actuacións que haberán de promover os poderes públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, de atención, apoio e protección ás familias e aos seus membros e en especial á infancia e á adolescencia, na consecución dos seus obxectivos de benestar e de desenvolvemento persoal."

A Lei de apoio á familia e á convivencia de Galicia, nos coloca a las familias que escolarizamos en el hogar en Galicia en una situación extremadamente delicada.


Más información en Homeschooling Spain