4 de agosto de 2009

Máis con as regletas

Seguimos a traballar coas Regletas Cuisenaire.
Comparto un pequeno arquivo que pode servir de patrón para traballar.