18 de abril de 2009

FAQs ................................ (post bilingüe)

Xa sei, son unha coñeira, mira que facer unha sección de FAQs no blogue... XDDDDDD

···································
Ya se, soy una graciosa, mira que hacer una sección de FAQs en el blog... LOL
···································


}·········· Dálle un coliño ··········{

Cando empecei a pedir axuda para traducir o título do blogue non imaxinaba que fóra ser tan complicado, algunhas das "voluntarias" precisaron non só a tradución ó castelán, senón até imaxes ou ver as outras traducións. Todos os que temos a grandísima sorte de ter varias linguas sabemos que nas traducións as veces pérdense matices e que é algo traballoso pero nunca imaxinei que algo tan cotián, polo menos para min, como dar un coliño fóra tan complicado de dicir noutras linguas.

Cando se lle di a alguén "dálle un coliño!" estáselle a animar a coller no colo ó fillo e nunha época onde criar con amor e dedicación parece ser o peor que se lles pode facer ós fillos, pareceume toda unha declaración de principios, o maior resumo do meu xeito de entender a crianza.

Nunca ninguén se estragou por recibir "demasiado" amor, non creo que Hitler ou Stalin (por poñer só dous exemplos) foran así por exceso de apertas e bicos. Por iso, dálle un coliño (ou dous).

···································
Cuando empecé a pedir ayuda para traducir el título del blog no imaginaba que fuera a ser tan complicado, algunas de las "voluntarias" necesitaron no sólo la traducción al castellano, sino incluso imágenes o ver las otras traducciones. Todos los que tenemos la grandísima suerte de tener varias lenguas sabemos que en las traducciones as veces se pierden matices y que es algo trabajoso pero nunca imaginé que algo tan cotidiano, por lo menos para mí, como coger enbrazos fuera tan complicado de decir en otras lenguas.

Cuándo se le dice a alguien "cógele en brazos!" se le está a animar a coger en el regazo a su hijo y en una época dónde criar con amor y dedicación parece ser lo peor que se les puede hacer a los hijos, me pareció toda una declaración de principios, el perfecto resumen de mi manera de entender la crianza.
Nunca nadie se echó a perder por recibir "demasiado" amor, no creo que Hitler o Stalin (por poner solo dos ejemplos) hayan sido así por exceso de abrazos y besos.
Por eso, cógele en brazos una vez (o dos).
···································

ARAGONÉS:

ASTURIANO:

CASTELÁN:
  • Cógele en brazos

CATALÁN:

ESPERANTO:

  • Ektenu al li/ŝi surbrake! - (zaít)

EÚSCARO:


FRANCÉS:
  • Prend le des bras - (moni)

HOLANDÉS:
  • Neem hem in je armen - (marvan)

INGLÉS:
  • Hold him/her in your arms - (madalen)
  • Take him/her on your lap - (belén)

MENORQUÍN:

POLACO:

PORTUGUÉS:
  • Dá-lhe um colinho

VALENCIANO:

Se alguén sabe como é que se di nalgunha outra lingua ou quere engadir outro matiz nalgunha traducción, que o deixe nos comentarios para engadilo. Gracias :)

···································
Si alguien sabe como se dice en otro lengua o quiere añadir otro matiz a alguna traducción, que lo deje en los comentarios para añadirlo. Gracias :)
···································
}·········· hahaha ··········{

En galego non existe a letra J nin ningunha outra con ese son, así que representamos as risas coa H.
Menos habitual é facelo con GH (gha gha gha), que é a representación escrita da "gheada".

···································
En gallego no existe la letra J ni ninguna otra letra con ese sonido, así que representamos las risas con la H. Menos habitual es hacerlo con las letras GH (gha gha gha), que es la representación escrita de la "gheada".
···································}·········· meninheira ··········{

Escollín este alcume porque fun moi meniñeira dende ben pequena, dende moito antes de ter fillos podiades verme rodeada de pequenos. E iso é o que significa meniñeira, a persoa que gusta moito dos nenos (aínda que ten outros significados).

···································
Escogí ese apodo porque fuí muy niñera desde bien pequeña, desde mucho antes de tener hijos me podíais ver rodeada de niños. Y eso es lo que significa meninheira, la persona a la que le gustan mucho los niños (aunque tiene otros significados)
···································