3 de março de 2009

As escolas son para os peixes

Eu tamén me uno á iniciativa de Marvan (shhhhhhhhhhh)