21 de julho de 2008

Nomes galegos de home


E agora uns "poucos" pra eles.

A
ABILIO.- Latin: Esperto.
ABRAAM.- Hebreu: Pai da multitude, das xentes.
AFONSO.- Xermano: Preparado para o combate.
AGOSTIÑO.- Latin: Xentilício derivado de Augusto, consagrado polos augures.
ALAN.- Celta: Harmonia.
ALBERTE.- Xermano: Brillante pola sua nobreza ou totalmente nobre.
ALEIXO.- Grego: Defensor, protector.
ALEXANDRE.- Grego: Home que defende algo, defensor, que rexeita o inimigo.
AMABEL.- Latin: Amábel, digno de ser amado.
AMADEU.- Latin: Que ama a Deus.
ANDRE.- Grego: Viril.
ANTOIN.- Grego (através do latin): florido.
ANTOIÑO.- Grego (através do latin): florido.
ANTON.- Grego (através do latin): florido.
ANXO.- Grego: Mensaxeiro.
ARLINDO.- Xermano: Forte e doce.
ARXIMIRO.- Xermano: De nobre berce.

B
BALBINO.- Latin: Pertencente á família romana Balba, tatexo, que balbucea.
BARTOLOMEU.- Hebreu: Moi enrugado ou fillo de Ptolomeu.
BENEDITO.- Latin: Ben nomeado, bendito.
BENTO.- Latin: Ben nomeado, bendito.
BENVIDO.- Latin: Benvido.
BENXAMIN.- Hebreu: Fillo predilecto.
BERTO.- Xermano: Ilustre, famoso, brillante.
BIEITO.- Latin: Ben nomeado, bendito.
BOAVENTURA.- Latin: Bo augúrio, boa sorte.
BRAIS.- Latin: Tatexo, que tatexa ou balbucea.
BRANDAN.- Celta: Personaxe lexendário que emigra mar adiante.
BREIXO.- Latin: Moi certo.
BREOGAN.- Celta: Xefe dos celtas habitantes da Galiza.

C
CAETANO.- Latin: Relativo a Caio, alegre.
CAIO.- Latin: Alegre. // Etrusco: gabián.
CIBRAO.- Latin: Habitante de Chipre.

D
DIOXENES.- Grego: Nacido de Xúpiter, xerado por Deus.
DOROTEU.- Grego: Regalo de Deus.
DOSITEU.- Grego: Regalo de Deus.
DUARDOS.- Xermano: Glorioso gardián.
DUARTE.- Xermano: Caudillo, gardián glorioso.

E
ELISEU.- Hebreu: Deus é a miña salvación.
ELIXIO.- Latin: Elixido.
ELOI.- Francés-Xermano: O elixido.
ERO.- Xermano: Espada. Monxe do Mosteiro da Armenteira.
ESTANISLAU.- Polonés: Glória eminente.
ESTEVO.- Grego: Coroado de loureiro, vitorioso.
EULOXIO.- Grego: Que fala ben.
EUXENIO.- Grego: Ben nacido, nobre.
EXIDIO.- Grego: Cabrito.
EXIQUIO.- Latin: Culto, cerimónia.

F
FAXILDO.- Xermano: Imposto.
FILIPE.- Grego: Amigo dos cabalos.
FIRMIN.- Latin: Firme, seguro.
FIRMINO.- Latin: Firme, seguro.
FIZ.- Latin: Feliz, contento, fértil.
FREDERICO.- Xermano: Príncipe da paz, que domina coa paz.
FROILAN.- Xermano: Terra do señor.
FROITOSO.- Latin: Vizoso, abundante, fértil.
FUCO.- Xermano: O que quere ser libre.

G
GORECHO.- Grego: Vixiante.
GUILLEN.- Xermano: Elmo protector.
GUILLERME.- Xermano: Elmo protector.
GUTERRE.- Xermano: Que goberna o exército.

H
HADRIAN.- Latin: Nacido na Hádria.
HADRIANO.- Latin: Nacido na Hádria.
HEITOR.- Grego: Persoa formada, madura, rexedor do pobo. (hector)
HELADIO.- Grego: Nativo da Hélade, Grécia.
HELENIO.- Grego: Facho.
HELI.- Hebreu: Deus é grande.
HELIO.- Grego: Sol.
HELIODORO.- Grego: Regalo do sol.
HENRIQUE.- Xermano: Rico en fincas, señor na sua pátria.
HERMENEXILDO.- Xermano: Potente, valeroso e prudente.
HERMES.- Grego: Mensaxeiro.
HERMOXENES.- Grego: Da família do deus Hermes, xenerado por Hermes.
HIXINIO.- Grego: Vigoroso, san.
HONORINO.- Latin: Honorábel.

I
IAGO.- Hebreu: O segundo, o que ven detrás.
IFIXENIO.- Grego: Forte desde o seu nacimento.
IRENEU.- Grego: Adicado á deusa da paz.
IVO.- Xermano: Teixo, glorioso.

L
LADISLAU.- Eslavo: Que domina, que impera con glória.
LEDO.- Latin: Alegre.
LEOVIXILDO.- Xermano: Guerreiro armado.
LIBIAN.- Latin: O que ofrece en sacrifícios.
LICINIO.- Latin: Feito de luz.
LOCAIO.- Grego: Orixinário da illa grega de Leucas.
LOIS.- Xermano: Famoso na guerra, ou sábio no combate.
LOPE.- Latin: Lobo.
LOPO.- Latin: Lobo.
LOURENZO.- Latin: Loureiro.

M
MAELOC.- Bretón: Bispo bretón-galego do século V.
MAMEDE.- Grego: Nai.
MANSO.- Latin: Entregado, confiado.
MARCO.- Latin: Adicado ao deus Marte, martelo.
MARIÑO.- Latin: Mariñeiro.
MARTIÑO.- Latin: Adicado á veneración do deus Marte, home belicoso, guerreiro.
MATEU.- Hebreu: Don de Deus, home de Deus.
MATEUS.- Hebreu: Don de Deus, home de Deus.
MAURO.- Latin: Nacido na Mauritánia, mouro, escuro.
MAXIN.- Latin: O máis grande.
MIRO.- Xermano: O máis famoso.
MURIEL.- Gaélico: Brillante como o mar.

N
NABOR.- Arameu: Amigo de Deus.
NADIR.- Arabe: Oposto.
NICOLAU.- Grego: Vencedor do pobo, co pobo.
NUNO.- Latin: Monxe.

O
ODILO.- Xermano: Posesión ou riqueza.
ODON.- Xermano: Posesión, riqueza.
OLINDO.- Xermano: Lanceiro da illa.
OLIVEIROS.- Noruegués: Legado dos devanceiros.
OSIAN.- Celta: Cero pequeno.
OURIOL.- Latin: Dourado.

P
PAIO.- Grego: Mariño, pertencente ao mar.
PAULIÑO.- Latin: Miúdo, pequeno.
PAULO.- Latin: Miúdo, pequeno.
PAULOS.- Latin: Miúdo, pequeno.
PELAXIO.- Grego: Pertencente ao mar, mariñeiro.
PERFEITO.- Latin: Perfeito.
POMPEIO.- Latin: Pomposo, fastuoso.
PRACIDO.- Latin: Tranquilo, apacíbel.
PRAXEDES.- Grego: Acontecimento.

Q
QUINTIN.- Latin: Pertencente ao quinto, o quinto fillo.
QUINTO.- Latin: Quinto, o quinto fillo.
QUIRICO.- Grego: Derivado de Ciro, sol ou señor.

R
RAIMUNDE.- Xermano: Divina protección, conselleiro.
RAINERIO.- Xermano: Conselleiro do pobo.
REIMUNDE.- Xermano: Conselleiro protector.
REMIXIO.- Latin: Remédio, menciña.
REXINALDO.- Xermano: Caudillo que aconsella.
ROI.- Xermano: Rico en glória.
ROMEU.- Grego: Romano, habitante de Roma, pelengrin.
ROQUE.- Xermano: Aturuxo de guerra // Latin: Como unha rocha.
ROXELIO.- Xermano: Vitorioso e esperto, lanza gloriosa.
ROXER.- Xermano: Vitorioso e esperto, gloriosa lanza.
ROXERIO.- Xermano: Vitorioso e esperto, lanza gloriosa.
RUI.- Xermano: Rico en glória.

S
SABAS.- Latin: Nome romano de Arábia.
SADURNIÑO.- Latin: Adicado ao deus Saturno.
SALVIO.- Latin: Salvado.
SANTIAGO.- Latin + Hebreu: Santo segundo.
SENIN.- Grego: Deus Xúpiter. (senén)
SERXIO.- Latin: Gardián.
SEVERINO.- Latin: Persoa forte, severa, inflexíbel. (severiano)
SEXISMUNDO.- Xermano: Que asegura a protección pola vitória.
SIDRE.- Grego: Don da divindade.
SILVANO.- Latin: Selvático, do bosque.
SILVINO.- Latin: Pertencente ao bosque, á selva.

T
TADEU.- Arameu: Don, regalo de Deus.
TEOLINDO.- Xermano: Escudo do pobo.
TIMOTEU.- Grego: Temeroso de Deus.
TITO.- Latin: Protexido, honrado.
TOME.- Arameu: Xemelgo. (tomás)

U
UXIO.- Grego: Ben nacido, nobre.

V
VALENTE.- Latin: Valeroso, que vale. (valentín)
VENCESLAU.- Xermano: O máis glorioso.
VENTIN.- Latin: Valeroso, que vale.
VIRXILIO.- Latin: Vara, rama.
VIRXINIO.- Latin: Virxinal.
VITOR.- Latin: Vencedor.
VITORIANO.- Latin: Vencedor.

X
XABIER.- Basco: Casa nova.
XACINTO.- Grego: Flor.
XACOBE.- Hebreu: O segundo, o que ven detrás.
XACOBO.- Hebreu: O segundo, o que ven detrás.
XACOME.- Hebreu: O segundo, o que ven detrás.
XAIME.- Hebreu: O segundo, o que ven detrás.
XAIRO.- Hebreu: Deus queira lucir.
XASON.- Grego: Portador de saúde.
XAVIER.- Basco: Casa nova.
XEDEON.- Hebreu: Manco, toco, que lle falta unha man.
XELASIO.- Grego: Risoño.
XELMIRO.- Xermano: Arqueiro sublime.
XENARO.- Latin: Porteiro.
XENEROSO.- Latin: Nobre, de boa família.
XENXO.- Grego: Orixe, nacimento.
XERALDO.- Xermano: Forte coa lanza, valente gardián.
XERARDO.- Xermano: Forte coa lanza, valente gardián.
XEREMIAS.- Hebreu: Deus defende, ergue.
XERMAN.- Xermano: Irmán, home do exército.
XEROME.- Grego: Nome santo.
XERONIMO.- Grego: Nome santo.
XERSON.- Hebreu: Peregrino.
XERVASIO.- Xermano: Agudo como un venablo.
XES.- Grego: Orixe, nacimento.
XESUS.- Hebreu: Salvador, que salva.
XIAN.- Latin: Xentilício da família Iulia, adicado a Xúpiter.
XIAO.- Latin: Xentilício da família Iulia, adicado a Xúpiter.
XIL.- Grego: Protector.
XILBERTE.- Xermano: Arqueiro famoso.
XILBERTO.- Xermano: Arqueiro famoso.
XILDAS.- Bretón-Celta: Protector, valente.
XIMENO.- Hebreu: Deus escoitou-me.
XINES.- Grego: Orixe, nacimento.
XOAN.- Hebreu: Deus é propício ou misericordioso.
XOAQUIN.- Hebreu: Deus construirá.
XOB.- Hebreu: Perseguido, aflixido.
XOCAS.- Hebreu: Deus construirá.
XOEL.- Hebreu: Iavé é Deus.
XOFRE.- Xermano: Pacificador.
XONAS.- Hebreu: Pomba.
XORXE.- Grego: Que traballa a terra, labrego.
XORDAN.- Hebreu: Rio, os dous rios.
XOSAFAT.- Hebreu: Xulgar, facer xustiza.
XOSE.- Hebreu: Regalo de Deus, sentado á dereita de Deus.
XOSUE.- Hebreu: Deus salva e axuda.
XUDAS.- Hebreu: O xudeu, o hebreu.
XULIAN.- Latin: Xentilício da família Iulia, adicado ao deus Xúpiter.
XULIO.- Latin: Xentilício da família Iulia, adicado ao deus Xúpiter.
XURXO.- Grego: Que traballa a terra, labrego.
XUSTINIANO.- Latin: Moi xusto, moi recto.
XUSTO.- Latin: Recto, xusto.
XUVENAL.- Latin: Xuvenil, mozo.
XUVENTINO.- Latin: O que posue xuventude ou mocidade.


Máis información en: