14 de setembro de 2008

V edición do carnaval de blogs de Educando en familia

Dende o blogue de Amigos Homeschoolers invítannos a participar na V edición do carnaval de blogues de educando en familia.

Un carnaval de blogues ven sendo unha periódica posta en común dalgún tema entre blogues ou persoas que comparten intereses. Alguén inicia o carnaval de blogues propondo un tema e invita a participar ós outros blogueiros, dáse un tempo para que cada quen fale no seu blogue do tema proposto e finalmente redáctase un artigo onde se recompilan todas as mensaxes sobre o tema proposto no carnaval. Déixovos as ligazóns ós outros carnavais de Educando en Familia que se teñen celebrado: