26 de agosto de 2008

DVD - O Cid, a lenda

Atopar video pra nenos en galego é case misión imposivel, espero irvos facendo unha pequena lista por se gostades de facerlles aos pequenos (ou mesmo ós grandes) unha pequena videoteca en galego. Prégovos que non pirateedes estos DVDs, compre xerar demanda pra que se fagan ou traduzan máis películas ó galego.

O Cid, a lenda
Ademáis de en galego está dispoñivel tamén en catalán, éuscaro, castelán e inglés.
Páxina oficial: http://www.elcidthelegend.com/
Ficha: