29 de julho de 2009

Os cataláns na vanguardia

Pois ó final si puido ser!! que ledicia poder rectificar!!
Na casa sempre dicimos que Cataluña está en Europa e como vedes non fan máis que demostralo, coa publicación da Lei de Educación de Cataluña o ensino en familia xa non é alegal (como no resto da España) no seu territorio. Os meus parabéns :)

Aquí vos deixo anacos do texto (que traduzo doutros blogues).

....................................................................
Art 55.
Ensino non presencial.

55.1. O goberno, para facilitar o dereito universal á educación debe desenvolver unha oferta adecuada de educación non presencial.

55. 2. Pódense transmitir na modalidade de educación non presencial o ensino pos-obrigatorio, o ensino que non conduce a titulacións ou Certificacións válidas en todo o Estado, os cursos de formación preparatoria para as probas de acceso ó sistema educativo, a formación nas competencias básicas, a formación ocupacional e a formación permanente. Tamén se poden impartir excepcionalmente, ensinos obrigatorios e outros ensinos que en determinadas circunstancias, estableza o Departament.

55.3. A oferta formativa non presencial hase de caracterizar pola variedade, apertura e flexibilidade para elixir, especialmente, a extensión da extensión da accesibilidade desta formación, a simultaneidade con outros ensinos e a complementariedade con outras accións e estratexias formativas, e tamén a complementariedade co traballo.

55.4. Sen prexuízo da modalidade de educación semi-presencial e non presencial que é ... implantar nos centros públicos ordinarios, a Administración ha de organizar por medio dun centro singular para a impartición especifica dos ensinos na modalidade non presencial

55.7. O Departament ha de crear e regular un rexistro no que consten os dados dos alumnos que se acollen á modalidade de educación non presencial en ensino de educación básica*.

* esta lei considera educación básica a educación primaria e a secundaria obrigatorias.


Disposición adicional 17ª
Acreditación para a obtención do titulo de graduado ou graduada en educación secundaria obrigatoria.

Hase de establecer por regulamento o procedemento de acreditación para obter o título de graduado ou graduada en educación secundaria obrigatoria dos alumnos que consten no rexistro ao que fai referencia o articulo 55.7.....................................................................
Máis en: (Irei engadindo conforme vaia atopando)